เช่ารถตู้ เหมารถตู้ ไป ศรีษะเกษ

เช่ารถตู้ไปศรีษะเกษ 092 356 1933

บริการ กรุงเทพฯ-ศรีษะเกษ-กรุงเทพฯรถตู้รับจ้าง รถตู้เช่า รถตู้เหมา เช่ารถตู้ พร้อมคนขับ ไปจังหวัดศรีษะเกษ เช่ารถตู้ กรุงเทพไปศรีษะเกษ จังหวัดศรีษะเกษ เหมารถไปจังหวัดศีษะเกษ บริการรถตู้ แท็กซี่ รถเก๋ง นำเที่ยวเมืองศรีษะเกษ วันหยุดสงกรานต์ไปศรีษะเกษ เช่ารถตู้ เหมารถตู้ บริษัท แสนดีเซอรืวิส จำกัด บริการรถเช่า พร้อมคนขับ 

อำเภอในจังหวัด(ศรีสะเกษ) มี 22 อำเภอ บริการรถตู้รับจ้าง

รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอขุขันธ์ |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภออุทุมพรพิสัย |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอบึงบูรพ์ |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอเมืองศรีสะเกษ |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอราษีไศล |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอขุนหาญ |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอไพรบึง |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอกันทรารมย์ |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอวังหิน|รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอ ยางชุมน้อย |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอเมืองจันทร์ |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอพยุห์ |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอปรางค์กู่ |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอห้วยทับทัน |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอกันทรลักษ์ |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอศิลาลาด |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอศรีรัตนะ |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอน้ำเกลี้ยง |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอเบญจลักษ์ |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอภูสิงห์ |รถตู้เช่า รถตู้เหมา ไปอำเภอโนนคูณ


ค่าบริการ เช่ารายวัน พร้อมคนขับ

 

 

 

  • ค่าล่วงเวลา: 200 บาท/ชม. อธิบาย ลูกค้าใช้รถเกินเวลาที่กำหนด ในการจองเช่นลูกค้า จองรถ 10 ชั่งโมง ใช้เกินเวลา ทางพนักงานขับรถจะคิดค่าลวงเวลา ตามที่ตกลงกัน 
  • เวลา :  อธิบาย เริ่มนับจากเวลานัดหมาย-สิ้นสุดการใช้รถ ในแต่ละวัน เช่นลูกค้านัด 08.00 น. เราก็เริ่มนับจากเวลา ที่นัดหมาย ไปจนครบชั่วโมงที่กำหนดไว้
  • ค่าที่พัก: 500 บาท/คืน (กรณีไปค้างคืนลูกค้าไม่สามารถจัดที่พักให้คนรถได้)
  • ค่าบริการนี้: ไม่รวมน้ำมัน ทางด่วน และที่จอดตามสถานที่ต่างๆ

*หมายเหตุ: ลูกค้าที่ต้องการ เหมารวมทุกอย่าง ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์ได้เลยครับ

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์

เพิ่มเพื่อน

แสกนคิวอาร์โค็ด รับข้อเสนอพิเศษ

เปิด Line บนสมาร์ทโฟน แล้วแตะไอคอนตัวแสกนคิวอาร์โค๊ด ในช่องใส่คำเพื่อค้นหา

จองระบบ ออนไลน์ ง่ายๆ คลิกเลย

 

Yummly Print Twitter