เช่ารถตู้ เหมารถตู้ ไป พิจิตร-เช่าพร้อมคนขับ

เช่ารถตู้ไปพิจิตร รถตู้รับจ้างพิจิตร เหมารถตู้พิจิตร 

 เช่ารถตู้ เช่ารถตู้ต่างจังหวัด รถตู้เช่าจังหวัดพิจิตร 0923561933 รถตู้ Vip นำเที่ยวทั่วไทย บริการรถตู้นำเที่ยวพิจิตร บริการให้เช่ารถตู้ พิจิตร ราคาถูก รถตู้ให้เช่า รถตู้ให้เช่า พิจิตร - รถตู้ให้เช่า 77 จังหวัด ติดต่อเช่ารถ กรุงเทพฯ-พิจิตร-กรุงเทพฯ   บริการรถตู้ไปจังหวัดพิจิตร เช่ารถตู้ไปพิจิตร เหมารถตู้ไปพิจิตร เดินทางไปพิจิตร ด้วยรถตู้ บริการรถตู้ พาเที่ยว เมืองพิจิตร เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปพิจตร หรือว่าต้องการเดินทาง จากพิจิตรมากรุงเทพฯ 

 

อำเภอในจังหวัด(พิจิตร)

เช่ารถตู้ไปอำเภอตะพานหิน|เช่ารถตู้ไปอำเภอ บางมูลนาก|เช่ารถตู้ไปอำเภอ เมืองพิจิตร |เช่ารถตู้ไปอำเภอสากเหล็ก |เช่ารถตู้ไปอำเภอโพทะเล |เช่ารถตู้ไปอำเภอดงเจริญ |เช่ารถตู้ไปอำเภอวชิรบารมี |เช่ารถตู้ไปอำเภอโพธิ์ประทับช้าง |เช่ารถตู้ไปอำเภอบึงนาราง |เช่ารถตู้ไปอำเภอสามง่าม |เช่ารถตู้ไปอำเภอวังทรายพูน |เช่ารถตู้ไปอำเภอทับคล้อ

 

ค่าบริการ เช่ารายวัน พร้อมคนขับ

 

 

 

  • ค่าล่วงเวลา: 200 บาท/ชม. อธิบาย ลูกค้าใช้รถเกินเวลาที่กำหนด ในการจองเช่นลูกค้า จองรถ 10 ชั่งโมง ใช้เกินเวลา ทางพนักงานขับรถจะคิดค่าลวงเวลา ตามที่ตกลงกัน 
  • เวลา :  อธิบาย เริ่มนับจากเวลานัดหมาย-สิ้นสุดการใช้รถ ในแต่ละวัน เช่นลูกค้านัด 08.00 น. เราก็เริ่มนับจากเวลา ที่นัดหมาย ไปจนครบชั่วโมงที่กำหนดไว้
  • ค่าที่พัก: 500 บาท/คืน (กรณีไปค้างคืนลูกค้าไม่สามารถจัดที่พักให้คนรถได้)
  • ค่าบริการนี้: ไม่รวมน้ำมัน ทางด่วน และที่จอดตามสถานที่ต่างๆ

*หมายเหตุ: ลูกค้าที่ต้องการ เหมารวมทุกอย่าง ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์ได้เลยครับ

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์

เพิ่มเพื่อน

แสกนคิวอาร์โค็ด รับข้อเสนอพิเศษ

เปิด Line บนสมาร์ทโฟน แล้วแตะไอคอนตัวแสกนคิวอาร์โค๊ด ในช่องใส่คำเพื่อค้นหา

จองระบบ ออนไลน์ ง่ายๆ คลิกเลย

 

Yummly Print Twitter